Det syf­tar till att sä­ker­stäl­la att de in­te del­tar i olag­lig verk­sam­het.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■El Sal­va­dors vice­pre­si­dent OSCAR ORTIZ om lan­dets nya åt­gär­der för att spå­ra kri­mi­nel­la som kom­mer till­ba­ka från USA. Syf­tet är att hind­ra våld­sam­ma gäng i lan­det från att växa, i sam­band med att brotts­ling­ar ut­vi­sas från USA. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.