Minst 35 dö­da i gru­vo­lyc­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■IRAN. Minst 35 män­ni­skor ha­de i går för­mid­dag hit­tats dö­da ef­ter den sto­ra ex­plo­sio­nen i en kol­gru­va i nor­ra Iran. Fler än 30 ska­da­de har förts till sjuk­hus. Mel­lan 32 och 50 män­ni­skor stäng­des in i slu­tet av en gruv­gång, 1,3 kilo­me­ter un­der mark, i sam­band med me­tang­as-ex­plo­sio­nen.

Rädd­nings­ar­be­tet för­svå­ras av att me­tang­as finns i gruv­gång­ar­na. En fö­re­trä­da­re för gruvin­du­strin sa­de i går att runt 600 me­ter av den kilo­me­ter­långa gruv­gång­en ha­de röjts. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: MOSTAFA HASSANZADEH/AP

En ska­dad gruv­ar­be­ta­re får hjälp ef­ter ex­plo­sio­nen i kol­gru­van i Ze­mesta­nyurt i Go­lestan­pro­vin­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.