Oklart om ter­ror­sol­dat var en­sam

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. Det är fort­fa­ran­de oklart om den tys­ke sol­dat som miss­tänks för att ha pla­ne­rat ett ra­sis­tiskt terror­dåd var en­sam el­ler om han ha­de med­hjäl­pa­re, en­ligt lan­dets för­svars­makt.

– Vi för­sö­ker att ut­re­da mil­jön kring den miss­tänk­te, sä­ger Tysklands högs­te ge­ne­ral Vol­ker Wi­e­ker till ra­di­o­ka­na­len ARD.

Tys­ka me­di­er har rap­por­te­rat att myn­dig­he­ter­na un­der­sö­ker ett even­tu­ellt nät­verk på fem per­so­ner kring den miss­tänk­te 28-åri­ge löjt­nan­ten som greps i för­ra vec­kan. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.