DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 45 år se­dan, 1972, stör­ta­de en DC 8 från flyg­bo­la­get Ali­ta­lia in i en berg­vägg och ex­plo­de­ra­de i luf­ten un­der in­flyg­ning­en till Pa­ler­mos flyg­plats på Si­ci­li­en. Al­la om­bord­va­ran­de, 108 pas­sa­ge­ra­re och sju be­sätt­nings­män, för­o­lyc­ka­des. Bland de om­kom­na var den kän­da film­re­gis­sö­ren Fran­co In­do­vi­na. * För 105 år se­dan, 1912, in­vig­de Gustaf V som­mar-os på Stock­holms sta­di­on. Spe­len kom att kal­las sol­sken­so­lym­pi­a­den på grund av det var­ma som­mar­väd­ret. Det­ta var ock­så året då konst och kul­tur fick eg­na gre­nar i OS. Ar­ki­tek­tur, gra­fik och må­le­ri, lit­te­ra­tur, mu­sik och skulp­tur blev så kal­la­de be­döm­nings­spor­ter, och gre­nar­na fanns kvar i OS till 1948.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.