Fak­ta: Tre Kro­nors Nhl-spe­la­re

Hallands Nyheter - - Sporten -

Jo­nas Bro­din, back, Min­ne­so­ta.

Alexander Ed­ler, b, Van­cou­ver.

Oli­ver Ek­man Lars­son, b, Ari­zo­na.

Victor Hed­man, b, Tam­pa Bay.

An­ton Strål­man, b, Tam­pa Bay.

John Kling­berg, b, Dal­las.

Jo­el Eriks­son EK, for­ward, Min­ne­so­ta.

Wil­li­am Karls­son, f, Co­lum­bus.

Mar­cus Krüger, f, Chi­ca­go.

Gabri­el Lan­de­skog, f, Co­lo­ra­do.

Carl Sö­der­berg, f, Co­lo­ra­do.

Eli­as Lindholm, f, Carolina.

Jo­a­kim Nord­ström, f, Carolina.

Victor Rask, f, Carolina.

Ed­die Läck, mål­vakt, Carolina.

Wil­li­am Nylander, f. To­ron­to.

Bil­der: JANERIK HEN­RIKS­SON

FÖRVÄNTANSFULL. Victor Hed­man är en av de re­kord­många (hit­tills 16 styc­ken) Nhl-spe­la­re som ska fö­ra fram Tre Kro­nor i årets VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.