Fak­ta:

Så spe­las VM

Hallands Nyheter - - Sporten -

VM de­las mel­lan Tyskland och Frank­ri­ke med Köln som hu­vud­ort (där me­dalj­mat­cher­na spe­las) och Paris där den and­ra grup­pen och två av kvarts­fi­na­ler­na spe­las.

(Köln): Ryss­land, USA, Sve­ri­ge, Slo­va­ki­en, Tyskland, Lett­land, Dan­mark, Ita­li­en.

(Paris): Ka­na­da, Fin­land, Tjec­ki­en, Schweiz, Vi­tryss­land, Nor­ge, Frank­ri­ke, Slo­ve­ni­en.

* * Grupp A * Grupp B Sveriges mat­cher: Fre­dag: Ryss­land (16.15), lör­dag: Tyskland (20.15), 8/5: USA (20.15), 11/5: Lett­land (20.15), 12/5 Ita­li­en (16.15), 14/5: Dan­mark (20.15), 16/5: Slo­va­ki­en (12.15). Slut­spe­let, kvarts­fi­na­ler (Köln/paris), 18/5 (16.15 och 20.15). Se­mi­fi­na­ler (Köln), 20/5 (15.15 och 19.15). Me­dalj­mat­cher (Köln), 21/5: Brons­match (16.15), fi­nal (20.15). Are­nor: Lanx­ess Are­na, Köln (Publik­ka­pa­ci­tet: 18 500 åskå­da­re), Ac­cor­ho­tels Are­na, Paris (13 437).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.