VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 2 Qu­e­er Fish är bra ut och har knall­form men än­då tvek­samt om han kan sva­ra 3 Top of the World. Den­ne ha vun­nit tolv seg­rar på 13 för­sök i spets och släp­per knap­past om han når dit.

V75-2. 1 Cu­ar­to Käbb har spet­sat vid ett till­fäl­le och gyn­nas av lä­get. 6 At­hos Ra­ce har spet­sat från lä­get tid­ga­re, Åke kör of­fen­sivt och det mesta ta­lar för att han ti­digt sit­ter i spets.

V75-3. 1 Hig­h­speed Call är snabb men släp­per tro­li­gen.

2 Thai Bro­ad­way kan öpp­na lik­som 4 Har­ry Hayt­hrow och 5 Food Mo­ney. Food Mo­ney kanske är all­ra snab­bast? Se­dan är frå­gan hur man gör med 7 Dan­te Bo­ko?

är snabb och har spet­sat fy­ra av fem från fram­spår. 5 Swift Suc­cess är rik­tigt snabb och har bra spår så hon ut­ma­nar från start.

V75-5. 1 Re­kord Ru­ne är rik­tigt snabb och bör spet­sa.

3 Hav­bergs Knight är snabb och ut­ma­nar. 5 Ni­a­gara Bro­li­ne kan öpp­na bra lik­som 7 Mr Per­fec­tion. Se­dan körs sä­kert 8 Ri­gel Fa­ce of­fen­sivt. Svår­be­dömt.

V75-6. 1 Say that Again kan öpp­na lik­som 2 Is­land Li­fe och 3 Bi­son Spi­ro. 4 Mo­ni to Spa­re tes­tar och ut­i­från är tri­on 5 Po­in­til­list, 6 Ci­gor Coyo­te och 8 She­riff Bi vas­sa. För­del 4? V75-7. 1 Bal­four är bra ut men 2 Sembs Re­bir är snabb och vill ner till plan­kan. Även 4 Cin­na­mon Prin­ce är bra ut men släp­per så Bal­four sit­ter i spets ef­ter 500. Se­dan kom­mer tillägg­häs­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.