Fö­re­tag får bö­ta för möj­lig in­tim kon­troll

Hallands Nyheter - - Konsument -

APPAR: Sex­lek­sa­ken We-vi­be 4 Plus gör det möj­ligt för par att ha sex på av­stånd via in­ter­net. Den in­ti­ma pry­len styrs via en app i mo­bi­len. Men ef­tersom da­ta från ap­par­na lag­ra­des på fö­re­ta­gets serv­rar kun­de kun­der­nas sex­liv po­ten­ti­ellt kart­läg­gas. Där­för har fö­re­ta­get dömts till att be­ta­la bö­ter, skri­ver Råd & Rön. Fy­ra mil­jo­ner ka­na­den­sis­ka dol­lar, mot­sva­ran­de 28 mil­jo­ner svens­ka kro­nor, ska gå till kun­der som an­vänt lek­sa­ken och ap­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.