Ing­en ång­er­rätt

Hallands Nyheter - - Konsument -

Di­stans­av­talsla­gens ång­er­rätt gäl­ler in­te mel­lan cam­ping­plat­ser och kon­su­men­ter som bo­kar bo­en­de. Läs där­för av­tals­vill­ko­ren nog­grant. Al­la Scr-an­slut­na an­lägg­ning­ar har nu sam­ma vill­kor, bland an­nat för av­bok­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.