Bö­nor mät­tar mer än kött

Hallands Nyheter - - Puls -

KOST: Till­hör du ska­ran av män­ni­skor som sä­ger att du in­te blir mätt av ve­ge­ta­risk mat? Då har du fel. Tid­ning­en Stark skri­ver om en dansk stu­die som vi­sar att balj­väx­ter ger mer mätt­nad än rött kött.

I stu­di­en fick 43 unga män äta tre oli­ka mål­ti­der, där störst mätt­nad upp­stod vid mål­ti­der­na med bö­noch ärt­ba­se­rat pro­te­in.

Det­ta tros be­ro på att balj­väx­ter­na in­ne­hål­ler myc­ket fib­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.