PT kan gö­ra din jul­klapp ef­fek­ti­va­re

Hallands Nyheter - - Puls -

STU­DIE: För någ­ra år se­dan het­te årets jul­klapp ak­ti­vi­tets­arm­band. Om du fick ett så­dant, men in­te kän­ner dig i bätt­re form kan det va­ra klokt att an­li­ta en per­son­lig trä­na­re.

Tid­ning­en Häl­sa & Fit­ness skri­ver näm­li­gen om en stu­die där 172 del­ta­ga­re fick ett ak­ti­vi­tets­arm­band och en PT för att för­bätt­ra si­na trä­nings­re­sul­tat.

90 pro­cent av del­ta­gar­na ha­de lät­ta­re att hål­la igång sin trä­ning ef­ter test­pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.