Fak­ta:

Badminton

Hallands Nyheter - - Puls -

* I en bad­min­ton­match vin­ner den som först vin­ner två set. Var­je set spe­las till 21 po­äng, och mås­te vin­nas med två bol­lar el­ler mer.

* Den som se­nast ta­git po­äng ser­var, och ser­ven ska ut­fö­ras i rätt ru­ta. Det in­ne­bär att om spe­la­ren har jämn po­äng ser­var hen från hö­ger och vid ud­da po­äng från väns­ter ru­ta.

* I en sing­el­match an­vänds de in­re si­do­lin­jer­na och de bak­re kort­lin­jer­na, på så­väl ser­ve som un­der spel.

* Badminton kan spe­las på en rad oli­ka platser i Gö­te­borgs­om­rå­det. Någ­ra av dem är Alelyc­kan, Fjä­der­bor­gen, Fy­si­ken, Gam­lestads­hal­len, Hovås Rac­ket­hall, Sankt Jör­gen Park, Spor­ta­re­nan och Tors­lan­da­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.