Pre­miär­dags för Di­a­mond Le­a­gue

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I Do­ha är det pre­miär för Di­a­mond Le­a­gue som i år har ge­nom­gått den störs­ta för­änd­ring­en se­dan star­ten. Allt av­görs i de två fi­na­ler­na i Zürich och Brys­sel där 30 mil­jo­ner kro­nor står på spel.

SVT2 18.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.