Vm-start för starkt Tre Kro­nor

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Gabri­el Lan­de­skog är en av stjär­nor­na som stär­ker upp trup­pen in­för Sveriges Vm-pre­miär mot Ryss­land. I grup­pen spe­lar även USA, Dan­mark, Tyskland, Ita­li­en, Lett­land och Slo­va­ki­en.

TV4 16.15, TV12 20.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.