Kom­mu­nen kö­per mark och hus i Himle

Hallands Nyheter - - Varberg -

Kom­mu­nen kö­per mark och ett bo­stads­hus i Himle för drygt 7,2 mil­jo­ner kro­nor. Syf­tet med kö­pet är att öka det kom­mu­na­la mark­in­ne­ha­vet och i förlängningen plan­läg­ga om­rå­det för bo­stä­der. Himle ses som en ort som kan växa i fram­ti­den och då vill kom­mu­nen kun­na sty­ra byg­gan­det. I kö­pet in­går ock­så ett bo­stads­hus där kom­mu­nen ska ord­na bo­en­de till ny­an­län­da flyk­ting­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.