Fak­ta: Med­lem­mar i Var­bergs kom­mun

Hallands Nyheter - - Varberg -

Siff­ror­na gäl­ler för 2016.

* Be­folk­nings­mängd Var­bergs kom­mun: 61 830

* An­tal med­lem­mar i Svens­ka kyr­kan: 44 213

* An­tal som läm­na­de kyr­kan: 694

* An­tal som gick med i kyr­kan (12 år el­ler äld­re): 43 Käl­la: SVENS­KA KYR­KAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.