Lö­vin om ut­släp­pen: Oro­an­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KLI­MAT. I den svens­ka in­du­strin öka­de ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser un­der 2016, en­ligt siff­ror från Na­tur­vårds­ver­ket. Det bi­drog till att sin­ka re­ge­ring­ens lång­sik­ti­ga kli­mat­mål.

– Det här vi­sar att vi måste gö­ra mer, sä­ger kli­mat­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP).

Hon sä­ger att det är en be­kym­mer­sam ut­veck­ling och att in­du­strin har all­de­les för sva­ga pri­sin­ci­ta­ment för att mins­ka ut­släp­pen.

– Det är för bil­ligt att släp­pa ut växt­hus­ga­ser. Vi be­hö­ver en re­jäl skärp­ning av EU:S ut­släpps­han­dels­sy­stem. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.