Skärpt straff för nät­pe­do­fil

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Man­nen be­gick sex­u­el­la över­grepp mot över 100 flic­kor via nä­tet. Nu skär­per hov­rät­ten straf­fet till åt­ta års fäng­el­se.

Den 47-åri­ge man­nen, från Ul­ri­ce­hamn­strak­ten, be­gick över­grep­pen via bland an­nat Kik och Sky­pe. Han har en­ligt do­men ut­gett sig för att va­ra en jämn­å­rig kil­le el­ler tjej för att lu­ra flic­kor­na att vi­sa sig nak­na och ut­fö­ra sex­u­el­la hand­ling­ar fram­för si­na webb­ka­me­ror.

Många av de drabbade var mel­lan 12 och 14 år när de ut­sat­tes, me­dan en flic­ka ba­ra var 10 år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.