Det har va­rit en ka­ta­strof.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Om­gi­ven och hyl­lad av si­na par­ti­kam­ra­ter i Ro­sen­träd­går­den ut­an­för Vi­ta hu­set för­kla­ra­de USA:S pre­si­dent DONALD TRUMP att män­ni­skor har li­dit un­der ”Oba­maca­re” ef­ter att USA:S re­pre­sen­tant­hus rös­tat ja till att er­sät­ta ex­pre­si­dent Ba­rack Oba­mas sto­ra re­form. För­sla­get ska nu be­hand­las av se­na­ten där mot­stån­det vän­tas bli hår­da­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.