Fak­ta: In­ter­na­tio­nel­la barn­morske­da­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Den in­ter­na­tio­nel­la barn­morske­da­gen upp­märk­sam­mas den 5 maj var­je år för att lyf­ta fram det ar­be­te som barn­mors­kor gör värl­den över. For­mellt lan­se­ra­des barn­morske­da­gen 1992, av In­ter­na­tio­nal Con­fe­de­ra­tion of Mid­wi­ves (ICM). Var­je år har ett sär­skilt te­ma. I år är det ”Mid­wi­ves, Mot­hers and Fa­mi­li­es: Part­ners for Li­fe!”. Med det av­ses att barn­mors­kor in­te ba­ra hjäl­per mam­mor, ut­an ge­nom att stöd­ja he­la fa­mil­jer kan de hjäl­pa dem att fat­ta bätt­re be­slut för säk­ra­re föds­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.