Snabb­ti­na tors­ken un­der kallt vat­ten

Hallands Nyheter - - Konsument -

MAT: Bru­kar du ploc­ka fram torsk­bloc­ken kväl­len in­nan och lå­ta de ti­na i ky­len över nat­ten? Då bör du slu­ta med det. Tors­ken be­hål­ler näm­li­gen sin kva­li­tet bätt­re om man sköl­jer den i kallt vat­ten un­der 30 mi­nu­ter.

Det är nors­ka mat­forsk­nings­in­sti­tu­tet No­fi­ma som jäm­fört oli­ka sätt att ti­na fis­ken. Re­sul­ta­tet vi­sa­de att has­tig­he­ten har be­ty­del­se. Vid lång­sam ti­ning för­lo­rar tors­ken mer väts­ka och blir torr­ra­re. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.