Louise 7 år 7 maj

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Grat­tis till vår sto­ra tjej på fö­del­se­da­gen. Kra­mar från mam­ma, Fred­rik och Elin Ha­de hand­lat och vil­le ba­ra hem, men tro sjut­ton att hus­nyc­keln skul­le ham­na i kläm! Hann in­te lå­sa upp in­nan det bör­ja­de att klinga, för ner föll nyc­keln ge­nom en li­ten jäk­la springa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.