Ba­ra ett pris för guld­la­get HV71

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: SHL:S 14 hu­vud­trä­na­re samt 28 ishoc­key­pro­fi­ler och -jour­na­lis­ter har sagt sitt – och vill man va­ra elak skul­le man kun­na sä­ga att de in­te gil­lar HV71.

Det svens­ka mäs­tar­la­get får näm­li­gen ba­ra ett av de sex pri­ser som C Mo­re de­lar ut för sä­song­ens pre­sta­tio­ner: bac­ken Andre­as Borg­man vin­ner ka­te­go­rin Årets rookie fö­re lag­kam­ra­ter­na Li­as Andersson, for­ward, och Li­nus Sö­der­ström, mål­vakt. Jo­a­kim Lind­ström, Skel­l­ef­teå, an­ses ha va­rit Årets mest vär­de­ful­le spe­la­re och Årets for­ward. Öv­ri­ga pris­ta­ga­re: Årets mål­vakt: Oscar Al­sen­felt, Malmö. Årets back: Hen­rik Töm­mer­nes, Frölun­da. Årets trä­na­re: Sam Hal­lam, Väx­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.