Filip Da­vids­sons 100:e Löf­ta­dals­mål

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV5: : Med två mål bi­drog Filip Da­vids­son starkt till Löf­ta­da­lens kom­for­tab­la 5-0-se­ger mot Korn­hult/hishult. Hans 99:e och 100:e mål i Löf­ta­da­lens trö­ja.

– Han var jäv­ligt bra i dag. Han job­bar all­tid sten­hårt så det var kul för ho­nom, sa den spe­lan­de trä­na­ren Mattias Hal­lengärd.

Som ock­så var nöjd med sin egen och he­la la­gets in­sats.

– Förs­ta halv­lek var jämn men i and­ra or­ka­de de in­te rik­tigt och vi kun­de springa ifrån dem. För mig per­son­li­gen kän­des det sta­bilt, tills jag fick kramp med 25 mi­nu­ter kvar, tilla­de han med ett skratt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.