Ar­se­nal - Man­ches­ter Uni­ted

Hallands Nyheter - - Sporten -

Oer­hört vik­tig match i kam­pen om en topp fy­ra-pla­ce­ring i Pre­mi­er League. José Mou­rin­ho har an­tytt att han even­tu­ellt kom­mer vila spe­la­re för att i stäl­let fo­ku­se­ra på att vin­na Eu­ro­pa League för att säk­ra den vär­de­ful­la Cham­pi­ons League-plat­sen. Ef­ter der­by­för­lus­ten mot Tot­ten­ham är Ar­se­nal pis­kat att vin­na om chan­sen på fjär­de­plat­sen ska le­va vi­da­re.

I mor­gon 17.00, Via­sat Sport Pre­mi­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.