Fak­ta:

Pe­ter Nordahl

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Nils Erik Pe­ter Nordahl.

Bor: Gam­la stan i Stock­holm.

Fa­milj: Hu­strun Myr­ra Malm­berg samt en tolvå­rig dot­ter.

Ak­tu­ell med: Al­bu­met Ted Gär­destad: sig­ne­rat Pe­ter Nordahl.

Öv­rigt: Konst­när­lig ledare för som­ma­rens Tau­be­spel. Släp­per nytt al­bum med Sven-ber­til Tau­be i slu­tet av au­gusti.

Bak­grund: Slog ige­nom som jazzpi­a­nist på 90-ta­let, hyl­la­des för si­na tri­o­al­bum och ar­be­ta­de bland an­nat med Li­sa Ek­dahl. Trött­na­de dock på jazz­sce­nen och bör­ja­de i stäl­let kom­po­ne­ra och ar­ran­ge­ra mu­sik för sym­fo­nior­kes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.