Film­mu­sik fram­förs av or­kes­ter

Hallands Nyheter - - Tvguide - Bir­git­ta Stolt

Ryuichi Sa­ka­mo­to är känd för att ha kom­po­ne­rat film­mu­sik till Pedro Al­mo­do­var, och till fil­mer som ”Den sista kej­sa­ren”.

I ”Sa­ka­mo­to och hans sound­track” får vi se Ryuichi Sa­ka­mo­tos förs­ta kon­sert med full or­kes­ter se­dan 1998.

Sa­ka­mo­to har kom­po­ne­rat film­mu­sik till bland an­nat ”Mer­ry Christ­mas Mr. Law­rence”, där han själv spe­la­de en av hu­vud­rol­ler­na. Fil­men är en drama­film från 1983 med Da­vid Bowie i en av rol­ler­na.

– Jag age­ra­de som skå­de­spe­la­re för all­ra förs­ta gång­en. Det var även min all­ra förs­ta film­mu­sik, så det var två nya sa­ker sam­ti­digt, sä­ger Ryuichi Sa­ka­mo­to till Fact Ma­ga­zi­ne.

Sa­ka­mo­to har även skri­vit film­mu­si­ken till ”Den sista kej­sa­ren” och för det vann han en Oscar 1987. Han har dess­utom gett ut en rad so­lo­al­bum.

Fo­to: Wowow

Sa­ka­mo­to pre­sen­te­rar si­na mest äls­ka­de te­man till­sam­mans med To­kyo­fil­har­mo­ni­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.