Ko­miskt fa­mil­je­liv på 1980-ta­let

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Hos tre­barns­fa­mil­jen Gold­berg i 1980-ta­lets Jenkin­town, Penn­syl­va­nia är det mam­ma Be­ver­ly som be­stäm­mer. Ko­me­di­se­ri­en ”The Gold­bergs” är löst ba­se­rad på upp­hovs­man­nen Adam F Gold­bergs egen barn­dom på 1980-ta­let, och re­fe­ren­ser­na till ti­dens pop­kul­tur hag­lar. Hu­vud­per­son är minsting­en Adam (Se­an Gi­am­bro­ne) som do­ku­men­te­rar sin fa­miljs liv med vi­de­o­ka­me­ra. De tre förs­ta sä­song­er­na av fy­ra finns att ström­ma.

VIAPLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.