HN FRÅ­GAR PS-ELE­VER: VAD TYC­KER DU OM DEN VE­GE­TA­RIS­KA SKOL­MA­TEN?

Hallands Nyheter - - Varberg -

Ta­rek Shawi, 19, språk­lig för­be­re­del­se. – Jag är ve­ge­ta­ri­an så jag äter all­tid den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten. Den är in­te så god som ma­ten jag äter hem­ma, men den är helt okej. Me­la­nie Jo­han­ne­sen, 18, sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga pro­gram­met med este­tisk in­rikt­ning. – Den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten är in­te spe­ci­ellt god, så jag äter den helst in­te. De la­gar in­te or­dent­lig ve­ge­ta­risk mat för att det är för dyrt. Max Qui­ro­ga, 18, sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga pro­gram­met. – Jag bru­kar skip­pa ma­ten när det ba­ra finns ve­ge­ta­riskt. Den sma­kar in­te bra. Sel­ma Karlste­in, 18, na­tur­ve­ten­skap­li­ga pro­gram­met med este­tisk in­rikt­ning. – Den är ka­non­bra med tan­ke på mil­jön. Många tyc­ker att den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten in­te är nä­rings­rik nog, men nä­ringsin­ta­get har ju all­tid pla­ne­rats över en må­nad. Max Mor­berg, 18, och No­ah Hen­riks­son, 18, in­du­stri­tek­nis­ka pro­gram­met. – Den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten är in­te äck­lig, men den sak­nar of­ta pro­te­in. Man blir trött på ef­ter­mid­da­gen då. Jo­han­na Ta­re­mark, 17, na­tur­ve­ten­skap­li­ga pro­gram­met med este­tisk in­rikt­ning. – Jag tyc­ker det är en bra sats­ning för mil­jöns skull, men den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten är in­te all­tid så god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.