Ing­et Em-brons för Nils­son

Hallands Nyheter - - Sporten -

BROTTNING: 58-ki­los­brot­ta­ren Elin Nils­son för­lo­ra­de brons­mö­tet med Lau­ra Mar­tens från Tyskland. I mat­chens sista se­kund plockade Mar­tens po­äng­en som be­höv­des för att vin­na med 4–3 och säk­ra Em-me­dal­jen i No­vi Sad, Ser­bi­en.

Det var dock Nils­son som in­led­de bäst. Ef­ter en en­po­äng­a­re och en fin rull­ning tog hon led­ning­en med 3–0, men Mar­tens kont­ra­de snabbt, fick 1–3, ut­jäm­na­de kort där­ef­ter och av­gjor­de se­dan pre­cis i slu­tet.

Sve­ri­ge har två brons­me­dal­jer i mäs­ter­ska­pet: Fred­ri­ka Pe­ters­son (48 ki­lo) och Jo­han­na Matts­son (60 ki­lo).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.