Vem ska sit­ta på al­la nya bän­kar längs Klit­ter­vä­gen?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Häls bad­gäs­ten

FAL­KEN­BERG. Fal­ken­bergs in­vå­na­re får be­ta­la, mens vi som­mar­gäs­ter får nju­ta av re­stau­re­ring­en av Klit­ter­vä­gen. Mas­sor med bän­kar och bord som kostat mil­jo­ner till ing­en nyt­ta. Hälf­ten ha­de räckt.

Hur många sit­ter på bän­kar ut­med vä­gen? De fles­ta vill väl sit­ta och se på ha­vet! Sätt upp bän­kar­na ne­re vid ha­vet så blir de nog upp­skat­ta­de av al­la. Sen par­ke­rings­plat­ser som har för­svun­nit. Fixa mer par­ke­ring istäl­let! Men ni Fal­ken­bergs­bor kan väl gå el­ler cyk­la, ni kan ju vila er på bän­kar­na.

En bit från min stu­ga finns det plats för minst 20 per­so­ner på en bänk. Så ni kan gå i grupp ock­så. Men ta in­te bi­len för den får in­te plats! Tack al­la Fal­ken­bergs­bor som har be­ta­lat det­ta. Ni är för goa!

Bild: TO­BI­AS SVENS­SON

SITTPLATSER. Hur många sit­ter på bän­kar ut­med vä­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.