Två fri­as ef­ter vilt slags­mål

Hallands Nyheter - - Varberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

En slog man­nen blo­dig i an­sik­tet. En an­nan drog kniv och högg i luften. Nu fri­as de bå­da. Nöd­värn, me­nar tings­rät­ten.

Det var i mit­ten av mars som ett vilt slags­mål bröt ut vid Varbergs torg. Un­der fre­da­gen fri­a­des dock de två män i 40-års­ål­dern som stått åta­la­de för miss­han­del re­spek­ti­ve för­sök till grov miss­han­del.

DE BÅ­DA MÄN­NEN ska en­ligt egen ut­sa­go ha fre­dat sig mot en tred­je man som de upp­lev­de som hot­full

Man­nen fick mot­ta fle­ra slag i an­sik­tet men res­te sig. Han ho­ta­des då med kniv.

och in­sta­bil. Man­nen fick mot­ta fle­ra slag i an­sik­tet men res­te sig. Han ho­ta­des då med kniv av en av de åta­la­de män­nen som även högg mot ho­nom i luften.

När po­lis väl kom till plat­sen tving­a­des patrul­len först spraya den blö­dan­de och ilsk­ne man­nen med pep­parsprej och sät­ta på ho­nom hand­fäng­sel in­nan han kun­de tas om hand.

DE BÅ­DA ÅTA­LA­DE män­nen er­kän­de vål­det men häv­da­de själv­för­svar och tings­rät­ten gick på män­nens lin­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.