Be­ru­sad man för­sök­te stjä­la bil i P-hus

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Vid sex­ti­den på sön­dags­mor­go­nen lar­ma­des po­li­sen till par­ke­rings­hu­set Brig­gen i Var­berg. En kraf­tigt al­ko­holpå­ver­kad man ha­de kros­sat väns­ter bakru­ta på en bil och ta­git sa­ker som låg i bi­len. På en an­nan bil var väns­ter back­spe­gel sön­der­bru­ten, den ha­de bryt­mär­ken och re­por i lac­ken.

– Man­nen är iden­ti­fi­e­rad och in­lagd hos oss för till­nykt­ring. Han är miss­tänkt för stöld, ska­de­gö­rel­se och för­sök till till­grepp av fort­skaff­nings­me­del, sä­ger Su­san­ne Hed­berg, sta­tions­be­fäl Var­bergs­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.