25-åring miss­hand­lad på fest i Olofs­bo

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

OLOFS­BO: Vid två­ti­den, nat­ten till lör­dag, kal­la­des po­li­sen till stu­gom­rå­det Olofs­bo i Fal­ken­berg. En 25årig man upp­gav att han bli­vit miss­hand­lad ge­nom slag mot an­sik­te och knä. 25-åring­en ska ha fes­tat med en kom­pis och någ­ra and­ra per­so­ner som han in­te kän­de se­dan ti­di­ga­re. Nå­gon av des­sa okän­da per­so­ner ska ha ut­fört miss­han­deln.

– Han kla­ga­de på smär­tor i an­sik­tet men ska in­te ha bli­vit all­var­ligt ska­dad, sä­ger Chris­ter Björk, sta­tions­be­fäl, Fal­ken­bergs­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.