I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■EST­LAND. Bal­ti­kums mi­nister­råd sam­las.

■■MEXIKO. EU:S han­dels­kom­mis­sio­när Cecilia Malm­ström på be­sök.

■■HONGKONG. Lands­bygds­mi­nis­ter Sven-erik Bucht (S) be­sö­ker mat­mäs­sa.

■■KRIS­BE­RED­SKAP. MSB:S te­ma­vec­ka för att öka män­ni­skors be­red­skap om sam­hälls­kri­ser.

■■RYMDFORUM. Rymdcam­pus i Ki­ru­na dis­ku­te­rar rymd­verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.