Grat­tis Ani­ta

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Ani­ta Ni­el­sen i Glom­men fyl­ler 75 år 9 maj. Ani­ta som är född i Gö­te­borg ar­be­ta­de i 30 år som do­ku­men­ta­tions­tek­ni­ker på Ring­hals fö­re sin pen­sion.

Hon har en dot­ter, en son samt två barn­barn och fem bonus­barn­barn. På fri­ti­den hål­ler hon gär­na på med träd­går­den och pro­me­ne­rar så myc­ket som häl­san tillå­ter. Ett vik­tigt säll­skap är ädel­pa­pe­go­jan Na­bir som snart är sju år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.