8 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Åke namns­dag. Åke kom­mer när­mast från forn­väst­nor­dis­kans Aki, som tro­li­gen be­ty­der ”lil­le­far”. Nam­net fanns re­dan på run­ste­nar och var van­ligt på me­del­ti­den. Se­dan blev det po­pu­lärt igen på 1930- och 40-ta­len, gär­na i dub­bel­namn som Per-åke och Lars-åke. Om­kring 82000 per­so­ner bär nam­net och cir­ka 15 000 kal­las så. 32 styc­ken he­ter Åke i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.