DET HÄN­DE DÅ

FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan, 2002, in­träf­fa­de ett hi­sto­riskt ögon­blick in­om svensk dam­fot­boll. Då spe­la­de lands­la­get för förs­ta gång­en nå­gon­sin på na­tio­na­la­re­nan Råsun­da, in­för 20000 åskå­da­re. Hän­del­sen sågs som ett tec­ken på ac­cep­tans för dam­fot­boll hos publi­ken och fot­boll­för­bun­det, och som ett steg vi­da­re ef­ter gläd­jey­ran 2001 då dam­lands­la­get tog ett be­jub­lat Em-sil­ver. * *

För 91 år se­dan, 1926, föd­des Da­vid At­ten­bo­rough, brit­tisk zoo­log, för­fat­ta­re och pro­gram­le­da­re i tv. Han är mest känd för att ha lett en rad upp­märk­sam­ma­de na­tur­do­ku­men­tär­se­ri­er från BBC, bland and­ra ”Liv på jor­den” (1979) och ”Den le­van­de pla­ne­ten” (1984).

För 30 år se­dan, 1987, god­kän­des det förs­ta lä­ke­med­let mot aids av So­ci­al­sty­rel­sen. Retro­vir kun­de in­te bo­ta im­mun­brist­sjuk­do­men men väl brom­sa den och för­länga över­lev­na­den för de sju­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.