Er fram i Bois

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

väg­vin­nan­de löp­ning mot främ­re stol­pen när Jo­a­kim Lind­ner hit­ta­de in till Thomas Bo­akye som sat­te led­nings­må­let i 13:e mi­nu­ten.

– ”Gab­be” är vik­tig för la­get. Må­len kom­mer, sa Jör­gen Wå­le­mark lugnt om for­war­den som vand­ra­de ut i and­ra halv­lek med ljumsk­smär­tor.

– Han kän­de sig stel och kan­tig, men jag hop­pas vi får ord­ning på det.

I STÄL­LET GJOR­DE Thomas Bo­akye mål för tred­je mat­chen i rad. Hit­tills i Superettan har han haft tio av­slut och av dem har sex gått på mål - och som sagt tre styc­ken i nät!

– Han får gär­na bli vår nye skyt­te­kung. Vå­ra kan­ter är vik­ti­ga och JÖR­GEN WÅ­LE­MARK vi har bli­vit bätt­re att slå in bol­lar­na un­der året, sa Wå­le­mark.

”Jag är glad att vi vin­ner mat­chen, om än att vi mås­te upp ett snäpp in­för näs­ta vec­ka då vi har tre mat­cher på sex da­gar”

JOEL PAL­MQUIST LUFTADES och kom in re­dan i 53:e mi­nu­ten. Han bi­drog med kvic­ka löp­ning­ar och var även på vip­pen att gö­ra mål. Fri­lä­get med mål­vak­ten Ro­bin Hol­mer slu­ta­de dock - med var­ning för Pal­mquist.

– Jag är glad att vi vin­ner mat­chen, om än att vi mås­te upp ett snäpp in­för näs­ta vec­ka då vi har tre mat­cher på sex da­gar, sa Jör­gen Wå­le­mark.

Vär­na­mo, Gais och BP står på tur. Och ef­ter det van­kas det der­by mot Fal­ken­bergs FF.

trä­na­re Varbergs Bois

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.