Brons för svens­kor­na i Cham­pi­ons Le­a­gue

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Det blev brons i Cham­pi­ons Le­a­gue för Isa­bel­le Gulldén, Lin­nea Torsten­son och trä­na­ren Per Johansson.

De­ras Bu­ka­rest vann brons­mat­chen mot Bu­docnost Pod­go­ri­ca i Bud­a­pest med 26–20 (13–12).

Bu­docnost ha­de kon­takt en bit in i and­ra halv­lek men se­dan drog Bu­ka­rest ifrån. Gulldén var 100 pro­cen­tig i sitt skyt­te och sat­te nio mål me­dan Torstens­son bi­drog med ett mål.

I fi­na­len mel­lan un­gers­ka Györ och Var­dar Skopje från Ma­ke­do­ni­en kräv­des för­läng­ning in­nan Györ stod som seg­ra­re med 31–30 (15–12). Vid full tid var det 26–26 ef­ter att Györ haft led­ning­en med ett el­ler par mål ge­nom he­la mat­chen och det var Györ som an­för­de även i för­läng­ning­en.

Bild: CSABA DOMOTOR

PALLPLATS. Bel­la Gulldén var med och tog brons i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.