Svens­kar­na ut­slag­na i brott­nings-em

Hallands Nyheter - - Sporten -

BROTT­NING: Det blir inga fler me­dal­jer EM i No­vi Sad i Ser­bi­en. Al­la svens­kar slogs ut un­der för­mid­dags­pas­set på mäs­ter­ska­pets sis­ta dag. Längst kom Bog­dan Kou­rin­noi som fick gå åter­kval i her­rar­nas 80-ki­los­klass, men föll mot po­lac­ken Ed­gar Ba­bay­an med 1–4 och mis­sar en brons­match.

Za­ka­ri­as Tall­roth ha­de egent­li­gen tänkt stå över EM, men fick hop­pa in med kort var­sel se­dan Besnik Sha­la ska­dat sig. Nu vann Tall­roth en match i 71-ki­los­klas­sen, men för­lo­ra­de se­dan knappt mot Ha­san Ali­jev från Azer­bajdz­jan som vann med 3–2, och mästerskapet var över.

I 75-ki­los­klas­sen blev det res­pass di­rekt för Man­fred Eds­berg mot gre­ken Ge­or­gi­os Pre­vo­lara­kis som vann med ut­klass­nings­siff­ror­na 9–2. Emil San­dahl tog sig till kvarts­fi­nal i 85-ki­los­klas­sen där han för­lo­ra­de mot Niko­laj Niko­la­jev Bajr­ja­kov från Bul­ga­ri­en med 1–2.

Där­med stannar den svens­ka me­daljskör­den på två brons, för Fred­ri­ka Petersson (48 ki­lo) och Johanna Mattsson (60 ki­lo).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.