Ga­vi­ria ny le­da­re i Gi­ro d’ita­lia

Hallands Nyheter - - Sporten -

CYKEL: Fer­nan­do Ga­vi­ria från Colom­bia vann den tred­je etap­pen i Gi­ro d’ita­lia och tar över den ro­sa ledar­trö­jan. Den 148 kilo­me­ter, re­la­tivt kor­ta, etap­pen mel­lan Tor­to­ri och Cag­li­a­ri på Sar­di­ni­en var upp­lagd för spurt­spe­ci­a­lis­ter och det blev den ti­di­ga­re ve­lo­drom­cy­klis­ten Ga­vi­ria som av­gjor­de på upp­lop­pet.

Se­gern kom ef­ter en stark lagin­sats från Ga­vi­ri­as stall Quick Step som spräck­te klung­an med ett högt tem­po i den hår­da sid­vin­den de sis­ta 10 kilo­me­ter­na in mot mål och fick in cy­klis­ter på förs­ta, fjär­de och sjät­te plats.

Ti­di­ga­re le­da­ren André Grei­pel kör­de ihop med en an­nan cy­klist med näs­tan nio kilo­me­ter kvar och tap­pa­de kontakten med tä­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.