And­ra ra­ka för Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sporten -

VOLLEYBOLL: Sve­ri­ges her­rar har fått en smakstart på upp­ladd­ning­en in­för Vm-kva­let i Tjec­ki­en den 24–28 maj.

Dub­bel­lands­kam­pen mot Ung­ern slu­ta­de med två ra­ka 3–0-mat­cher.

”Två seg­rar på två för­sök mot Ung­ern och 6–0 sett över två mat­cher. Det är vi nöj­da med. Ex­tra nöjd med hur vi ge­nom­för förs­ta mat­chen. Var­ken Mar­cus (Nilsson) el­ler Dar­dan (Lush­ta­ku) är med, så det är sto­ra skor att fyl­la, men vi tror på de här kil­lar­na”, sä­ger för­bunds­kap­ten Jo­han Isacs­son i ett press­med­de­lan­de.

På onsdag sam­las trup­pen igen och re­ser till Ung­ern för ett kor­ta­re trä­nings­lä­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.