Pix­bo-spe­la­re av­led un­der in­ne­ban­dy­trä­ning

Hallands Nyheter - - Sporten -

En av Pix­bos A-lags­spe­la­re, Mi­kael Har­rys­son, av­led på lördagen. INNEBANDY:

Har­rys­son som gjor­de to­talt 64 mat­cher i SSL ha­de ett med­fött hjärt­fel och fick som 13-åring en pa­ce­ma­ker in­o­pe­re­rad.

”Sor­gen är oer­hört stor ef­ter en fan­tas­tisk spe­la­re och män­ni­ska”, skri­ver Pix­bo i ett press­med­de­lan­de.

Det var un­der en trä­ning på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen som 25-åri­ge Har­rys­son fick hjärt­stil­le­stånd. Ome­del­bart på­bör­ja­des hjärt- och lung­rädd­ning och han för­des med am­bu­lans till sjuk­hus men hans liv gick in­te att räd­da.

Har­rys­son ha­de ett med­fött hjärt­fel och fick en pa­ce­ma­ker när han var 13 år.

Sä­song­en 2015–16 kom han till Pix­bo och spe­la­de se­dan 57 mat­cher på två sä­song­er för Pix­bo i högs­ta li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.