Straf­far, själv­mål och de­lad pott på Ös­ter­vi

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4: Lil­la Träslöv och Skrea fick nöja sig med varsin po­äng ef­ter 2–2 (0–1) på Ös­ter­vi. Det var en un­der­lig match ef­tersom Skre­as bå­da mål till­kom ef­ter straffspar­kar me­dan Lil­la Träslövs mål till­kom ef­ter själv­mål från gäs­ter­na.

– Ef­ter att vi satt straf­fen till 2–0 blir vi all­de­les för be­kvä­ma och bju­der in dem i mat­chen igen. Just nu är jag li­te bit­ter men ge mig li­te tid så kom­mer jag tyc­ka det är helt okej, sa­de Skrea-trä­na­ren Björn Samu­els­son.

– Vi är nöj­da med att häm­ta upp ett två­måls­un­der­läge, men vi mås­te bör­ja ploc­ka tre­or för att klätt­ra i ta­bel­len, be­rät­ta­de Lil­la Träslövs trä­na­re Glenn Lars­son.

Fram­trä­dan­de i hem­ma­la­get var Andreas Lennarts­son och Christof­fer He­lan­der, hos gäs­ter­na An­ton Pers­son och Niclas Johnsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.