Am­bu­lans fick till­kal­las i Staf­singes se­ger

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 3 SYDVÄSTRA: Stafsinge tog sin förs­ta se­ger för sä­song­en ef­ter 3–2 (2–0) i det vik­ti­ga bot­ten­mö­tet bor­ta mot Wor­mo. Otäc­ka sce­ner ut­spe­la­des i sam­band med Staf­singes 3–1-mål då Wor­mos mål­vakt kol­li­de­ra­de med egen spe­la­re och am­bu­lans fick till­kal­las. När mat­chen väl kom igång igen re­du­ce­ra­de Wor­mo på straff, men Stafsinge lyc­ka­des hål­la un­dan och vin­na.

– Vi pra­ta­de om det­ta som en sex­po­ängs­match på för­hand, så det var en väl­digt skön se­ger, sa­de Stafsinge-trä­na­ren Ste­fan Hul­tén.

Smol­ken i gläd­je­bä­ga­ren var att för­sva­ra­ren Os­kar An­ders­son drog sön­der bak­si­da lår i sam­band med ett av Wor­mos mål.

– Väl­digt trå­kigt, det är tred­je gång­en i år, men för­hopp­nings­vis är han till­ba­ka om någ­ra vec­kor, be­rät­ta­de Hul­tén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.