Nor­val­la stod för osan­no­lik vänd­ning

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Div5: Nor­val­la väg­ra­de ge Cen­tern nå­gon kär­leks­för­kla­ring utan vän­de och vann med 2-1 bor­ta på Kär­le­kens IP. Trots re­du­ce­rat man­skap.

– I dag är jag verk­li­gen jät­te­nöjd med den fajt­ning­en vi vi­sar upp. Trots bå­de spe­la­re bor­ta och en utvis­ning käm­par vi för varand­ra och för­tjä­nar vins­ten, sa Nor­val­las trä­na­re Mi­kael Östh.

Han be­röm­mer lagin­sat­sen och la­gets at­ti­tyd men en spe­la­re, me­nar Mi­kael stack ut.

– Mar­tin Ed­vards­son gör en fel­fri match som mitt­back och sis­ta 20 är han bäst på pla­nen som for­ward.

Han krön­te in­sat­sen med att gö­ra kvit­te­rings­må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.