Jämnt och tätt när Håff krys­sa­de

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4: Trots utvis­ning för tred­je mat­chen i rad or­ka­de Håff spe­la 0-0 med spel­skick­li­ga se­ri­efa­vo­ri­ten Fjärås.

– Det är en jämn gans­ka till­knäppt match som gans­ka rättvist slu­tar oav­gjort, sa Håffs trä­na­re Stig Kris­tens­son.

– Jag är in­te di­rekt oro­lig, vi har fy­ra-fem nya spe­la­re som ska bör­ja hit­ta vägar till­sam­mans. Of­fen­si­ven är på gång, fort­sat­te Stig Kris­tens­son.

När An­ton Nilsson vi­sa­des ut i den 65:e mi­nu­ten fick Håff sik­ta in sig på för­svars­spel, vil­ket de gjor­de med bravur be­rät­tar Stig.

– Christop­her Win­roth gör en rik­tigt bra match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.