Po­li­ti­ker till sjuk­hus ef­ter Veep-av­snitt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den au­stra­lis­ke La­bour-po­li­ti­kern Graham Per­rett, le­da­mot i re­pre­sen­tant­hu­set, skrat­ta­de så myc­ket åt den ame­ri­kans­ka tv­se­ri­en Veep att han sat­te sushi­ris i hal­sen, föll om­kull och slog sig själv med­vets­lös. Per­rett för­des till sjuk­hus och fick tre stygn.

När Veep-stjär­nan Ju­lia Lou­is-drey­fus nåd­des av ny­he­ten ställ­de hon sig skep­tisk till att upp­gif­ter­na stäm­de.

”Kom igen, jag har svårt att tro det. Men den verk­li­ga frå­gan är – vil­ket av­snitt?”, skrev hon på Twit­ter.

Lou­is-drey­fus fick snabbt svar av Per­rett som ta­la­de om att det rör­de sig om den senaste sä­song­ens förs­ta av­snitt där roll­fi­gu­ren Jo­nah ra­kar hu­vu­det för att få can­cer­sym­pa­ti­er.

Vi­ta hu­set-se­ri­en ver­kar till­ta­la po­li­ti­ker. Dan Pfeif­fer, ti­di­ga­re råd­gi­va­re till pre­si­dent Oba­ma, har sagt att de fles­ta top­po­li­ti­ker fö­re­drar Veep fram­för till ex­em­pel House of cards för att den ti­di­ga­re lyc­kas fånga po­li­ti­kens ab­sur­di­tet.

– House of cards är un­ge­fär en li­ka tro­vär­dig skild­ring av Washing­ton som The wal­king de­ad är av för­orts­li­vet i At­lan­ta, sa­de han till Bloom­berg 2015.(TT)

Bild: CHAR­LES SYKES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.