Hawn och Rus­sell fick varsin stjär­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: 71-åri­ga Gol­die Hawn och 66-åri­ge Kurt Rus­sell har ef­ter lång och tro­gen tjänst fått varsin stjär­na på Hol­ly­wood Walk of Fa­me.

– Folk sä­ger all­tid; ”va! Har in­te du en re­dan?”, sa­de Hawn in­för dub­bel­ce­re­mo­nin till Va­ri­e­ty. Rus­sell är helt okej med att ut­mär­kel­sen dröjt: – Tid­punk­ten har in­te va­rit rätt in­nan, vi skul­le all­tid nå­gon­stans el­ler gö­ra någon­ting, sä­ger han.

På dub­bel­ce­re­mo­nin för pa­ret i Los Ang­e­les ta­la­de Hawns dot­ter, skå­de­spe­la­ren Ka­te Hud­son, re­gis­sö­ren Qu­en­tin Ta­ran­ti­no och skå­de­spe­la­ren Ree­se Wit­herspoon.

– Förs­ta gång­en jag blev kär i en film­stjär­na var det i Gol­die Hawn, sa­de Wit­herspoon en­ligt New York Post. Hon sa­de att hon be­und­rar Hawn kanske mer än nå­gon an­nan.

– Jag är hen­nes störs­ta fan. Verk­li­gen, jag me­nar det. (TT)

Bild: RI­CHARD SHOTWELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.